น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับการที่โลกใบนี้มีแหล่งน้ำเป็นส่วนประกอบใหญ่ หรือร่างกายมนุษย์ที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก จนปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ำคือชีวิต และคุณภาพของน้ำก็เท่ากับคุณภาพของชีวิตเช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของน้ำจากแหล่งต่างๆ ทั้งเพื่อการดำรงชีวิตและการทำงาน การวัดระดับคุณภาพน้ำด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เครื่องวัดคุณภาพน้ำเกี่ยวข้องอย่างไรกับคุณภาพของชีวิตบ้าง อันดับแรกคือการช่วยตรวจวัดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เราสามารถใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำตรวจสอบน้ำดื่มที่ใช้ได้อย่างแม่นยำ เพราะภายในน้ำสีใสนั้นอาจมีสารปนเปื้อนที่ยากต่อการมองเห็นหรือไม่อาจวิเคราะห์ผลได้ด้วยตาเปล่า การชิมรสชาติก็ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเป็นการเสี่ยงอันตรายมากเกินไป การใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำช่วยตรวจสอบน้ำดื่มเป็นประจำจึงทำให้การบริโภคน้ำนั้นปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ น้ำเป็นอีกหนึ่งสารที่สามารถปนเปื้อนและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จากท่อที่ส่งน้ำ หรือแม้แต่สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำจึงทำให้ทราบการปนเปื้อนเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่น้ำดื่ม แต่การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคก็สามารถมีผลอันตรายได้ เช่น น้ำประปาที่ใช้ทำความสะอาดต่างๆ ในบ้าน หากได้รับการปนเปื้อนและเราใช้น้ำที่มีการปนเปื้อนนั้น สามารถเกิดการระคายเคืองและได้รับการปนเปื้อนสู่ร่างกายได้ เครื่องวัดคุณภาพน้ำยังมีความสำคัญในงานอุตสาหกรรมมากอีกด้วย เพราะในการผลิตและการทดลองต่างๆ