แมว เป็นสัตว์เลี้ยงที่คนนิยมเลี้ยงกันมากที่สุด และสามารถเลี้ยงได้ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านขนาดใหญ่ หรือว่าจะอยู่ตามห้องพักก็ตาม ไม่จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงเยอะ และแมวก็เป็นสัตว์เลี้ยงง่ายด้วย แต่ก่อนที่จะเลี้ยง ก็ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารของแมวเสียก่อน รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆ เนื่องจากอาหารบางอย่าง เป็นผลเสียกับแมวด้วย อย่างเช่นโรคร้ายที่มักจะเกิดขึ้นกับแมวบ่อยที่สุดก็คือ  โรคไตแมว โรคชนิดนี้ก็มาจากการกินอาหารเป็นส่วนใหญ่ ทั้งอาหารที่คนเลี้ยงทำเอง อาหารสำเร็จรูป หรือแม้แต่ ขนมแมวเลีย เองก็ตามของเหล่านี้อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตในแมวได้ โรคไตแมว ก็คือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะของแมว ที่ทำงานไม่ปรกติ ไม่สามารถขับของเสียออกจากร่างกายได้ มักจะเกิดกับแมวที่มีอายุยังน้อย และเมื่อระบบไตของแมวทำงานได้ไม่ดี มีข้อบกพร่อง ร่างกายของแมวก็ไม่สามารถขับของเสียต่างๆ