เทคนิคการเลือกของเล่นไม้เสริมพัฒนาการที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ

 

ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ

ของเล่นที่ทำจากไม้นับว่าเป็นของเล่นที่ได้รับความนิยมจากคุณพ่อคุณแม่มาก เพราะของเล่นไม้เสริมพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดีทั้งด้านร่างกายและสมอง ของเล่นได้เหมาะกับเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 3-5 ขวบ เพราะในช่วงวัยนี้รู้จักการหยิบจับและจัดเรียก รวมถึงมีการพัฒนาของกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ส่วนของแขนและนิ้วมือ และการทำงานร่วมกันของประสาทมือและสมองในการควบคุมด้วย ดังนั้นเด็กในช่วงนี้จึงเหมาะกับการเล่นของเล่นไม้มาก ซึ่งเทคนิคการเลือกของเล่นไม้เพื่อมาเสริมพัฒนาการที่มีคุณภาพมีดังนี้

1.เลือกของเล่นที่ทำจากไม้จริง

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตของเล่นได้มีการนำไม้เทียมหรือการนำเศษไม้มาอัดรวมกันและผลิตเป็นของเล่นไม้สำหรับเด็ก ซึ่งเด็กในวัย 3-5 ขวบเป็นเด็กที่ชอบหยิบจับสิ่งของเข้าปาก ดังนั้นการเลือกของเล่นไม้ควรเลือกของเล่นที่ทำการไม้แท้จะดีกว่าการใช้ไม้ปลอมที่มีส่วนผสมของสารเคมีซึ่งอาจเป็นอันตรายได้หากเด็กนำของเล่นเข้าปาก เพราะเราไม่สามารถห้ามการเรียนรู้เกี่ยวกับการอมของเล่นได้ทั้งหมด การเลือกของเล่นไม้แท้และมีการใช้สีที่เหมาะสำหรับเด็กจะเป็นตัวช่วยป้องกันลูกจากสารเคมีได้เป็นอย่างดี

2.เลือกแบบพื้นฐาน

ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการจะมีการออกแบบให้มีรูปร่างและลักษณะที่ต่างกันออกไป ซึ่งลักษณะของเล่นไม้ที่ดีควรเป็นของเล่นที่มีลักษณะรูปทรงแบบพื้นฐาน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงรี เป็นต้น เพราะยิ่งของเล่นได้มีรูปร่างที่ธรรมดาจะยิ่งช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กได้มากขึ้น เนื่องจากรูปร่างพื้นฐานสามารถจัดเรียงได้หลายรูปแบบตามจินตนาการของเด็ก ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

3.แหล่งที่เชื่อถือได้

ปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตของเล่นไม้ที่ช่วยเสริมพัฒนาการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งที่ได้คุณภาพเหมาะกับการเล่นของเด็กอย่างแท้จริงและผู้ผลิตที่ผลิตโดยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพแต่หวังผลกำไรจากการจำหน่ายของเล่นสำหรับเด็กเท่านั้น ดังนั้นในการเลือกซื้อของเล่นได้ต้องเลือกจากผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบคุณภาพของสินค้าและมีการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลด้านความปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างอยู่บนของเล่น เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย

การเล่นของลูกจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของสมองและร่างกายได้อย่างแท้จริง ของเล่นที่นำมาให้เล่นจะต้องมีการออกแบบให้ช่วยเสริมพัฒนาการอย่าง ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองและพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อในการหยิบจับ การเลือกซื้อก็ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนากรที่สมวัยของลูก