เครื่องวัดคุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพของชีวิต

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับการที่โลกใบนี้มีแหล่งน้ำเป็นส่วนประกอบใหญ่ หรือร่างกายมนุษย์ที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก จนปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ำคือชีวิต และคุณภาพของน้ำก็เท่ากับคุณภาพของชีวิตเช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุมมาตรฐานคุณภาพของน้ำจากแหล่งต่างๆ ทั้งเพื่อการดำรงชีวิตและการทำงาน การวัดระดับคุณภาพน้ำด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

เครื่องวัดคุณภาพน้ำเกี่ยวข้องอย่างไรกับคุณภาพของชีวิตบ้าง อันดับแรกคือการช่วยตรวจวัดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เราสามารถใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำตรวจสอบน้ำดื่มที่ใช้ได้อย่างแม่นยำ เพราะภายในน้ำสีใสนั้นอาจมีสารปนเปื้อนที่ยากต่อการมองเห็นหรือไม่อาจวิเคราะห์ผลได้ด้วยตาเปล่า การชิมรสชาติก็ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเป็นการเสี่ยงอันตรายมากเกินไป การใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำช่วยตรวจสอบน้ำดื่มเป็นประจำจึงทำให้การบริโภคน้ำนั้นปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ น้ำเป็นอีกหนึ่งสารที่สามารถปนเปื้อนและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย จากท่อที่ส่งน้ำ หรือแม้แต่สภาพอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำจึงทำให้ทราบการปนเปื้อนเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่น้ำดื่ม แต่การใช้น้ำเพื่อการอุปโภคก็สามารถมีผลอันตรายได้ เช่น น้ำประปาที่ใช้ทำความสะอาดต่างๆ ในบ้าน หากได้รับการปนเปื้อนและเราใช้น้ำที่มีการปนเปื้อนนั้น สามารถเกิดการระคายเคืองและได้รับการปนเปื้อนสู่ร่างกายได้

เครื่องวัดคุณภาพน้ำยังมีความสำคัญในงานอุตสาหกรรมมากอีกด้วย เพราะในการผลิตและการทดลองต่างๆ นั้น น้ำเป็นอีกหนึ่งสารที่จำเป็นและนำมาใช้ในการผลิตบ่อย ซึ่งหากน้ำมีการปนเปื้อนหรือไม่ได้คุณภาพ ก็จะทำให้การผลิตและการทดลองนั้นคลาดเคลื่อน ไม่ได้มาตรฐานและไม่สามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าในการผลิตได้ การป้องกันไม่ให้น้ำที่ต้องใช้นั้นมีการปนเปื้อนสารไม่พึงประสงค์จึงต้องใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำเป็นตัวช่วย ให้ควบคุมระดับสารต่างๆ ในน้ำและเพื่อความบริสุทธิ์ของน้ำที่เหมาะสม 

ความปลอดภัยของน้ำที่ใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำช่วยตรวจสอบยังนิยมใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะแหล่งน้ำในธรรมชาติมีอยู่มากมายและอาจได้รับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีของมนุษย์หากไม่ระมัดระวัง การใช้เครื่องวัดคุณภาพน้ำเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะช่วยรักษาธรรมชาติและระงับต้นตอของปัญหาได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้ เครื่องวัดคุณภาพน้ำจึงเป็นเครื่องมือเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง