ทำเสน่ห์ ด้วยตัวเอง อย่างถูกต้อง ต้องอาศัยบุญ

ทำเสน่ห์ ด้วยตัวเอง อย่างถูกต้อง ต้องอาศัยบุญ

 

การ ทำเสน่ห์ เราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งในปัจจุบันนี้มีวิธีการที่จะช่วยให้เราเห็นผลได้มากมาย ซึ่งถ้าหากว่ายังไม่กล้า หรือกลัวว่าความขลังจะไม่เท่าหมอเสน่ห์ทำให้อาจจะเริ่มจากการใช้บริการหมอเสน่ห์ก่อนก็ได้เช่นกัน แล้วจึงค่อยเริ่ม มาจะทำด้วยตัวเองซึ่งโดยทั่วไปแล้วการทำให้เห็นผลมากที่สุดจะต้องอาศัยหลายๆอย่างเป็นปัจจัยประกอบ ในที่นี้เราจะแบ่งให้ดูเป็น 3 ส่วนด้วยกันที่สำคัญสำคัญได้แก่

ทำเสน่ห์,เครื่องราง,amulet

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกาย ประกอบด้วยเทวดาและเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนมีเทวดาประจำตัว สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันมาโดยตลอด เทวดาประจำตัวจะคอยช่วยเหลือเรามาตั้งแต่เกิด รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็น เรื่องนี้ เราต้องอาศัยศรัทธาและความเชื่อ ถึงการปกปักรักษาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนที่จะตัดสินใจทำพิธี  ที่สำคัญคือ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่เราได้รับมันมาจากผลกรรมที่เราทำตามศาสนาพุทธทำกรรมดีย่อมได้ดีทำกรรมไม่ดีก็เป็นไปตามนั้น ดังนั้น ผลกรรมต่างๆ ทั้งดีและไม่ดีจึงตกไปอยู่ที่เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งก็มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีเช่นกัน เวลาที่ทำบุญจึงควรที่จะต้องอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวเรื่องร้ายก็จะกลายเป็นดีเรื่องหนักก็จะกลายเป็นเบา และเป็นการเปิดทาง ให้เราทำในสิ่งดีๆได้ดีขึ้นอีกด้วย

            กฎแห่งการ ทำเสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นสายดำหรือสายขาวคือเราต้องประพฤติคุณงามความดีและอุทิศบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกาย แล้วยังต้องอุทิศบุญกุศลเหล่านั้นให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคนรักหรือเจ้ากรรมนายเวรรวมไปถึงครอบครัวที่เราอยู่อาศัยและใครก็ตามที่เราต้องการทำเสน่ห์

 

มนต์วิชาและพิธีกรรม ไม่ว่าจะเป็นคาถาเรียกจิตหรือมนต์ตราใดๆในโลกนี้เป็นมนต์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเราท่องและสวดมนต์เหล่านั้นทั้งๆที่รู้ความหมายและไม่รู้ความหมายแต่ก็ทำตามๆกันไป แต่ในขณะที่สวดสิ่งที่เราควรมีคือความตั้งใจ และทำเป็นประจำสม่ำเสมอห้ามเกินห้ามขาด นั่นเป็นความเชื่อ แต่ในเรื่องของหลักการตามความเป็นจริง มีวิธีการและขั้นตอนการทำเสน่ห์ ที่เราสามารถนำไปปรับใช้ โดยเฉพาะการเรียกจิตคนรักให้ได้ผลเกินคาดและไม่มีอันตรายใดๆ  3 หลักการง่ายๆ คือการยอมรับความเป็นจริงการไม่บังคับใจตัวเองในการทำเสน่ห์ และการเริ่มจากคุณงามความดีทุกครั้งที่มีโอกาส